Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 2 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
  • Làm thế nào để nộp hồ sơ trực tuyến?
  • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
  • Nguyễn Mạnh Hoàng
  • Vào lúc 15:43:01 ngày 25/02/2019
Chi tiết
2
  • Hỏi về dịch vụ công
  • UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI
  • Trần Xuân Khương
  • Vào lúc 16:08:00 ngày 08/07/2018
Chi tiết