Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 13 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Thủ tục hành chính
 • BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 • Trần Đình Trọng
 • Vào lúc 08:52:26 ngày 13/09/2019
Chi tiết
2
 • Thủ tục hành chính
 • BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 • Nguyễn Mạnh Hải
 • Vào lúc 08:38:19 ngày 13/09/2019
Chi tiết
3
 • Hỏi về dịch vụ công
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Trần Xuân Khương
 • Vào lúc 15:46:06 ngày 08/07/2018
Chi tiết
4
 • sai tên đăng nhập hoặc mất khẩu
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Lê Thị Huế
 • Vào lúc 14:25:33 ngày 08/07/2019
Chi tiết
5
 • Tra cứu hồ sơ
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Phạm Văn Hưng
 • Vào lúc 19:57:30 ngày 04/07/2019
Chi tiết
6
 • Đăng ký lai khai sinh
 • UBND HUYỆN YÊN BÌNH
 • nguyenthitam.nc
 • Vào lúc 15:03:05 ngày 03/07/2019
Chi tiết
7
 • lĩnh vực đất đai về thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • CỤC THUẾ TỈNH
 • Sổng A Giàng
 • Vào lúc 14:56:11 ngày 25/06/2019
Chi tiết
8
 • về câp GCN ATTP
 • SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 • Nguyễn Ngọc Anh
 • Vào lúc 08:46:44 ngày 31/05/2019
Chi tiết
9
 • hỏi dịch vụ công
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Đào Duy THẮNG
 • Vào lúc 15:52:54 ngày 25/02/2019
Chi tiết
10
 • Làm lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
 • CÔNG AN TỈNH
 • Nguyễn Trung Hiếu
 • Vào lúc 17:22:28 ngày 17/04/2019
Chi tiết
11
 • Làm thế nào để nộp hồ sơ trực tuyến?
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
 • Vào lúc 15:43:01 ngày 25/02/2019
Chi tiết
12
 • Hỏi về dịch vụ công
 • UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI
 • Trần Xuân Khương
 • Vào lúc 16:08:00 ngày 08/07/2018
Chi tiết
13
 • Hỏi về dịch vụ công
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Trần Xuân Khương
 • Vào lúc 15:48:44 ngày 08/07/2018
Chi tiết