CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 623 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 SCT_ATTP_001 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện SỞ CÔNG THƯƠNG An toàn thực phẩm
2 SCT_ATTP_002 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện SỞ CÔNG THƯƠNG An toàn thực phẩm
3 SLĐTBXH_ATVSLD_00011 Mức độ 4 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động SỞ LAO ĐỘNG TB & XH An toàn, vệ sinh lao động
4 BC_004 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
5 BC_003 Mức độ 4 Chấp thuận,trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
6 BC_016 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin ( địa phương ) SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
7 BC_006 Mức độ 4 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin ( địa phương ) SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
8 STTTT_BC_001 Mức độ 4 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính SỞ THÔNG TIN VÀ TT Bưu chính viễn thông
9 BHNN-XA-001 Mức độ 4 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Cấp Quận/huyện Bảo hiểm
10 BHXHS_001 Mức độ 4 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế) BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI Bảo hiểm xã hội
11 BHXHS_003 Mức độ 4 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI Bảo hiểm xã hội
12 BHXHS_005 Mức độ 4 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI Bảo hiểm xã hội
13 BHXHS_004 Mức độ 4 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI Bảo hiểm xã hội
14 SLĐTBXH_BTXH_008 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội SỞ LAO ĐỘNG TB & XH Bảo trợ Xã hội
15 SLĐTBXH_BTXH_009 Mức độ 4 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. SỞ LAO ĐỘNG TB & XH Bảo trợ Xã hội