CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2256 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
2 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế) Bảo hiểm xã hội
3 Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Bảo hiểm y tế
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
5 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cấp, quản lý căn cước công dân
6 Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế Đăng ký thuế
7 Khai lệ phí môn bài Quản lý thuế
8 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Hóa đơn, biên lai
9 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu. Hoàn thuế, miễn giảm thuế
10 Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro Khai thuế đối với Vietsopetro
11 Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Khai thuế giá trị gia tăng
12 Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Khai Thuế, Phí bảo vệ môi trường
13 Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước Khai thuế, phí, lệ phí khác
14 Khai khoản thu điều tiết tháng Khai thuế tài nguyên
15 Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế Khai thuế thu nhập cá nhân