CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2174 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Bảo hiểm y tế
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Quản lý đầu tư
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
4 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Phòng cháy, chữa cháy
5 Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế Đăng ký thuế
6 Khai lệ phí môn bài Quản lý thuế
7 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Hóa đơn, biên lai
8 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu. Hoàn thuế, miễn giảm thuế
9 Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro Khai thuế đối với Vietsopetro
10 Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Khai thuế giá trị gia tăng
11 Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Khai Thuế, Phí bảo vệ môi trường
12 Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước Khai thuế, phí, lệ phí khác
13 Khai khoản thu điều tiết tháng Khai thuế tài nguyên
14 Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế Khai thuế thu nhập cá nhân
15 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên Khai thuế thu nhập doanh nghiệp