Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 15 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi Trả lời
1
 • Thủ tục hành chính
 • BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 • Trần Đình Trọng
 • Vào lúc 08:52:26 ngày 13/09/2019
anh chị đến TTPVHCC Tỉnh để được hỗ trợ hoặc tra cứu trên cổng dịch vụ công tỉnh yên Bái: https://ye ... Chi tiết
2
 • Thủ tục hành chính
 • BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 • Nguyễn Mạnh Hải
 • Vào lúc 08:38:19 ngày 13/09/2019
anh chị tham khảo chức năng bộ thủ tục trên trang dịch vụ công tỉnh yên bái: https://yenbai.vnptiga ... Chi tiết
3
 • Hỏi về dịch vụ công
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Trần Xuân Khương
 • Vào lúc 15:46:06 ngày 08/07/2018
anh chị vào chức năng nộp qua mạng trên trang: http://dichvucong.yenbai.gov.vn để nộp hồ sơ. ... Chi tiết
4
 • sai tên đăng nhập hoặc mất khẩu
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Lê Thị Huế
 • Vào lúc 14:25:33 ngày 08/07/2019
anh chị liên hệ quản trị viên hệ thống để được hỗ trợ. ... Chi tiết
5
 • Tra cứu hồ sơ
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Phạm Văn Hưng
 • Vào lúc 19:57:30 ngày 04/07/2019
hệ thống cố 2 hình thức tra cứu hồ sơ: 1. Tra cứu bằng tin nhắn theo cú pháp TTHC <Mã hồ sơ> ... Chi tiết
6
 • Đăng ký lai khai sinh
 • UBND HUYỆN YÊN BÌNH
 • nguyenthitam.nc
 • Vào lúc 15:03:05 ngày 03/07/2019
Hiện tại Thủ tục đăng ký khai sinh chưa nộp được trực tuyến, anh chị đến trực tiếp bộ phận phuc vụ h ... Chi tiết
7
 • lĩnh vực đất đai về thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • CỤC THUẾ TỈNH
 • Sổng A Giàng
 • Vào lúc 14:56:11 ngày 25/06/2019
anh có thể liên hệ theo số hỗ trợ 02163.871.871 gặp cán bộ phụ trách chuyên môn để được tư vấn. ... Chi tiết
8
 • về câp GCN ATTP
 • SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 • Nguyễn Ngọc Anh
 • Vào lúc 08:46:44 ngày 31/05/2019
anh chị đến Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện để được hướng dẫn. ... Chi tiết
9
 • hỏi dịch vụ công
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Đào Duy THẮNG
 • Vào lúc 15:52:54 ngày 25/02/2019
Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người dân vì lợi ích chung ... Chi tiết
10
 • Làm lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
 • CÔNG AN TỈNH
 • Nguyễn Trung Hiếu
 • Vào lúc 17:22:28 ngày 17/04/2019
Nhờ anh chị đến Trung Tâm PVHCC Tỉnh gặp cán bộ một cửa Công An để được tư vấn. ... Chi tiết
11
 • Làm thế nào để nộp hồ sơ trực tuyến?
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
 • Vào lúc 15:43:01 ngày 25/02/2019
Bạn xem hường dẫn tại đây ... Chi tiết
12
 • Hỏi về dịch vụ công
 • UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI
 • Trần Xuân Khương
 • Vào lúc 16:08:00 ngày 08/07/2018
Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người dân vì lợi ích chung ... Chi tiết
13
 • Hỏi về dịch vụ công
 • UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI
 • Trần Xuân Khương
 • Vào lúc 16:08:00 ngày 08/07/2018
câu hỏi chưa rõ nội dung. ... Chi tiết
14
 • Hỏi về dịch vụ công
 • UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI
 • Trần Xuân Khương
 • Vào lúc 16:08:00 ngày 08/07/2018
Dịch vụ công trực tuyến là j ... Chi tiết
15
 • Hỏi về dịch vụ công
 • SỞ THÔNG TIN VÀ TT
 • Trần Xuân Khương
 • Vào lúc 15:48:44 ngày 08/07/2018
Là thủ tục thuộc quyền quản lý giải quyết Sở Thông Tin Và Truyền Thông. anh chị có thể đến Trung Tâm ... Chi tiết